Fixing Bikes

Fixing push bike at the Souq Waqif, Hamad town.